هدف
افزایش آگاهی عمومی درباره سرطان پستان، غربالگری و اقدامات پیشگیرانه، و جدیدترین شیوه‌های درمان و مراقبت پس از درمان، بویژه در میان افرادی که خاستگاه خاورمیانه‌ای دارند.


ما که هستیم
پژوهش، یاری‌رسانی، آگاهی و معالجه (پیام) برای سرطان پستان یک سازمان خیریه غیرانتفاعی است که توسط یک گروه از زنان داوطلب ساکن شمال کالیفرنیا بنا نهاده شده است. ما نگران نرخ بالای ابتلا به سرطان پستان هستیم و بر آن شده‌ایم که آگاهی عمومی در این زمینه را افزایش دهیم.

 هدف ما این است که به پیشبرد پژوهش در زمینه سرطان پستان با توجه به ژنتیک خاورمیانه‌ای کمک نموده و به افراد مبتلا و مراکز تشخیص و درمان سرطان پستان و بطور کلی به سلامت زنان یاری رسانیم، بویژه در میان مردمانی که خاستگاه خاورمیانه‌ای دارند.

 به نظر ما همکاری میان مراکز پژوهشی و سازمان‌های سرطان پستان در امریکا و خاورمیانه می‌تواند با دسترسی مشترک به داده‌ها برای درک بهتر از عوامل و شیوه‌های درمانی موثر سرطان پستان عملی شود.


ما چه میکنیم
این سازمان با بیماران سرطان پستان در جامعه مهاجر و نیز مراکز درمانی در خاورمیانه کار می کند و وسایل پزشکی لازم برای درمان سرطان پستان را فراهم می‌سازد.

 ما اکنون با موسسه خیریه بهنام دهش‌پور همکاری می‌کنیم که خدمات درمانی و حمایتی برای بیماران سرطان پستان در ایران فراهم می‌سازد. ما وسایل پزشکی مورد نیاز آنها را با اجازه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی امریکا برای درمان سرطان پستان می‌فرستیم.

 این سازمان با فراهم کردن ترجمه‌ی اطلاعات درباره غربالگری، منابع خدماتی و درمانی، شیوه‌های درمان سرطان پستان و نیز بازسازی پستان پس از جراحی به جامعه مهاجر خاورمیانه‌ای در شمال کالیفرنیا یاری می‌رساند.