در پیچاپیچ یک سفر

Pantea2_resizedسخت است باور اینکه تو نباشی ولی دنیا همینگونه خواهد بود، زیبایی های پاییز برگ ریزان، ریزش برگ های زرد و قرمز، دریاها و جویبارهایی که صدایشان را دوست داری، نگاه غروب در دریا، انعکاس طلوع در شفق، خنده کسانی را که به آنها عشق می ورزی، ولی تو دیگر نیستی تا تماشاگر و کنشگر باشی باشی. اینکه می دانی پایان همه راه ها نیز همین است زیاد مرحمی بر این رفتن نیست.

من به این پیچ زندگیم، به این سفر نگاه منفی ندارم. روزی هم که فهمیدم خیلی شوکه نشدم. ولی بیشتر در کنکاش در خودم پرداختم تا دلایلش را بفهمم. در این فاصله خیلی خواندم، دیدم، شنیدم و یادگرفتم. این بیماری هم زاویه جسمی دارد و هم زاویه روحی.

Pantea1_resizedامروز ۱۸ اکتبر ۲۰۱۶ حدود دو ماه و نیم از تشخیص سرطان سینه سمت چپم می گذرد. در این کافه بعد از کار آمده ام که پس از آن پیش دکتر کلینگزبرگ بروم تا بتوانم اطلاعاتی در مورد درمان آلترناتیو بیابم. به آدمهایی که در گذرند می نگرم. ظهر یک روز پاییزی است. آفتاب اشعه طلایی اش را بر زمین پاشیده، همه با عجله در رفت و آمد هستند. سنگلاخ های سر راه درمان آلترناتیو مثل خود زندگی زیاد است. سخت است پیدا کردن فردی متخصص که سابقه این کار را داشته باشد، چون از طرف درمان مسلط (یعنی جراحی، پرتو درمانی و شیمی درمانی) به رسمیت شناخته نمی شود. برای من قدم گذاشتن در راه درمان مسلط یعنی سمپاشی سیستم دفاعی بدن، در نتیجه از بین بردن سیستم دفاعی بدنم. این همه نامهری در حق این بدن نمی توانم. گاهی هم بعد از سپری کردن چند سال بیماری از جای دیگری در بدن بیرون می زند. البته که برای برخی عمل می کند و برای برخی اینگونه نیست. در آمریکا سالی ۱۶۰۰ نفر بر اثر سرطان می میرند.

در ابتدا اساسا نمی دانستم که اساسا جایگزینی بنام درمان آلترناتیو هم وجود دارد. بسیار گشتم تا دریافتم، راه دیگری وجود دارد، البته این راه جایگزین از سوی پرشکی مسلط و همچنین در آمریکا به رسمیت شناخته نمی شود و پیدا کردن درمان آلترناتیو کاری است کارستان. اگر بخواهی در این راه قدم بگذاری اولین موضوع احساس تنهایی و فشار خانواده و دوستان و آشنایان است که راه درمان مسلط را اکیداً پیشنهاد می کنند. «همه این راه را رفته اند. چرا وقت تلف می کنی؟ این ریسک بزرگی است. سلول های سرطانی دربدنت پخش می شود.» بنابراین مقاومت در راه درمان آلترناتیو کاری است بس دشوار. ولی من می دانستم چون اعتقادی به درمان مسلط ندارم. اساسا برایم پاسخگو نیست. اما شروع کردم دگرگونی کامل و رادیکال در سیستم غدایی، استفاده از سبزیجات و میوههای ارگانیک، آبمیوه سبز، ورزش مدام، استفاده از مکمل های غذایی، تنقیقه با قهوه، قطع کلیه پروتئین های حیوانی، عمدتا روش درمانی گرسون www.gerson.org

اما روش آلترناتیو نیاز به پشتیبان دارد، پشتیبان روحی و مالی یعنی برای روشهای مکمل مثل تزریق ویتامین سی با دوز بالا و تزریق APA در رگ، اکسپژن درمانی و روشهای دیگر…. آنجاست که با وجود داشتن بیمه ولی تنهایی، چون هیچ شرکت بیمهای هم درمان آلترناتیو را قبول ندارد و تامین نمی کند.……

$0.00 $5,000.00
$580